Едитирање на видеа за:

YouTube
Реклами
Кратки филмови

Со ефекти и сите џиџи-миџи 😉

Ги придвижуваме и неподвижните слики


 

Нема да ве затрупаме во тон видеа за пример. Секој може да едитира видео од снимка.
Но ова е пример каде придвижуваме една уметничка слика.


 

Потребно ли Ви е креативно и добро едитирано видео? Да поразговараме и да Ви испратиме понуда. Без никакви обврски.

Забелешка за приватност: Вашите податоци се безбедни кај нас! Информациите што ги давате во оваа форма ги користиме само за директна комуникација поврзана со вашето барање. Никогаш не ги споделуваме вашите податоци со трети страни и не ве додаваме на ниу една мејлинг листа затоа што не сакаме спам, исто како и вие. Тоа е фер договор - вашата приватност е наш приоритет.