Реклама

Се појавува помеѓу главните десктоп копчиња и списокот на сајтови на десктоп, односно над списокот на сајтови на мобилен телефон.

  • 1 месец – 1 500 ден.
  • 3 месеци – 3 000 ден.
  • 6 месеци – 5500 ден.
  • 12 месеци – 10 000 ден.

*промотивен период,
Додека трае промотивниот период, за секој купен пакет се добива 10% повеќе.

Брендиран приказ

Во списокот со сајтови, наместо со копче, вашиот веб сајт или портал, се прикажува со вашето лого.

  • 1 месец – 500 ден.
  • 3 месеци – 1 000 ден.
  • 6 месеци – 2500 ден.
  • 12 месеци – 4 000 ден.
  • еднократно и засекогаш – 10 000 ден.

*доколку вашиот веб сајт припаѓа на некоја од соодветните категории во списоците со сајтови, приказ со копче се добива бесплатно, по доставено барање преку директен контакт со нас. Го задржуваме правото да не го додадеме секој веб сајт за кој сме добиле барање.